jusråd.no
§
/


 Gratis juridisk rådgjeving, rettleiing og støtte frå jusstudentar til alle i samfunnet 

 

Ta gjerne kontakt med oss!

Den enklaste måten å kome i kontakt med oss på, er å fylle ut dette skjemaet. 

Du kan for generelle spørsmål, men vær venleg å ikkje send personsensitiv informasjon på e-mail, sende e-mail til kontakt@jusraad.no. 

Har du spørsmål til dagleg leiar, Rigmor Reppen Solnes, send e-mail til leiar@jusraad.no. 

Vi er òg på Facebook.com, Jusråd, der kan det sendast meldingar, men ver venleg å ikkje send personsensitiv informasjon. 

Vi er i tillegg på Instagram.com, @jusrad1, og Twitter, @JusradJ.