jusråd.no
§
/


 Gratis juridisk rådgjeving, rettleiing og støtte frå jusstudentar til alle i samfunnet 

 

Om oss

Vi oppretta denne ideelle organisasjonen for å fremja saka di.


Medlemskap

Medlemane våre er jusstudentar. 

Rigmor Reppen Solnes er grunnleggjar og dagleg leiar.


Partnarsamarbeid og sponsor

Det er ope for aktuelle verksemder å inngå partnarsamarbeid med oss, men det må vurderast i kvart einkelt tilfelle. 

Det er også ope for aktuelle sponsorar, men det òg må vurderast i kvart einkelt tilfelle.


Frivillig

Det er ope for juristar å vere med som frivillig. I tillegg sjølvsagt jusstudentar.